UNDERSØGELSER OG SVAR

 


Henvisninger

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed er vi uddannede til at tage os af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.

 

Hvis vi vurderer, at patientens problem ikke kan klares hos os, kan vi henvise videre.

 

Vi kan henvise til en anden type praktiserende speciallæge, f.eks. kirurg eller gynækolog. Konsultation hos speciallæge er ved henvisning fra os gratis for gruppe 1-medlemmer af sygesikringen. Gruppe 2-medlemmer betaler et honorar til speciallægen.

 

Vi kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

Vi kan henvise til fysioterapeut.  Der er delvis egenbetaling.

 

Vi kan henvise til psykolog med sygesikringsoverenskomt i visse krisesituationer. Der er delvis egenbetaling.

Generel information om sygesikringskortets dækning kan findes på “sundhed.dk” under “Hvad siger loven”=>”sygesikring”.

En henvisning vil sædvanligvis skulle aftales i forbindelse med en konsultation.

Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk eller på mail, og i så fald skal det være med lægen.

 

 

Svar på prøver

Hvis du har fået taget en prøve eller lavet en undersøgelse hos os, på laboratoriet eller på en røntgenklinik, skal du ringe eller maile til os og få svaret.

Du skal ikke forlade dig på, at vi kontakter dig, hvis prøven viser sig at være unormal.

Et prøvesvar kan nemlig i sjældne tilfælde gå tabt. Og så opdager hverken du eller vi, hvis noget var galt.

Det er derfor dit eget ansvar at sikre dig, at du får svaret.

Vi kan på forhånd aftale, at du får svar pr. E-mail. Hvis svaret ikke er helt normalt, vil du i E-mailen blive bedt om at ringe os op.

 

Svar på HIV-test vil sædvanligvis ske ved en konsultation, som vi aftaler i forbindelse med prøvetagningen.

Hvis du har aftalt en konsultation som kontrol eller opfølgning efter prøver, vil du få svaret der.

Vi giver ikke prøvesvaret til andre end dig, f.eks. en ægtefælle eller forælder, medmindre du på forhånd har bedt om det, og vi har skrevet det ind i din journal.

 

Vi værner om vores tavshedspligt.

 

Beroligende og sovemedicin

På baggrund af Sundhedsstyrelsen vejledning af 18.6.2008 har de praktiserende læger indført følgende principper for udskrivning af beroligende medicin (benzodiazepiner) og al sovemedicin:

• Medicinen udskrives kun ved personligt fremmøde i lægens klinik.

• Der udskrives recept til højst 1 måneds forbrug

• Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af beroligende medicin  eller sovemedicin

Baggrunden er et øget kendskab til bivirkninger, afhængighed og til den aftagende effekt ved længere tids behandling. I øvrigt gøres opmærksom på at ved fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin må man som hovedregel ikke føre bil. Fornyelse af kørekort vil derfor kun undtagelsesvis finde sted.